İLÇEMİZ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURU YAPMAK İSTEYEN VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE!


TÜKETİCİ ŞİKAYETLERİNİZİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURARAK BİLDİREBİLİRSİNİZ.


TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN ÇALIŞMA US
ÛL ve ESASLARI:

Satın aldığınız herhangi bir mal veya hizmetin ayıplı (kusurlu) olduğunu fark ettiğinizde öncelikle o mal veya hizmeti aldığınız satıcı veya sağlayıcı ile görüşmeniz gerekir. Sorunu çözemiyor ve karşı taraf yükümlülüğünü yerine getirmiyorsa, firma yetkilileri ile görüşmenizde yarar vardır.

Bu tür görüşmelerde yasal haklarınızı (malın iadesi, malın yenisi ile değiştirilmesi, ücretsiz onarımı, ayıp oranında bedelden indirim) bildiğinizi ve seçimlik haklarınızdan hangisini tercih ettiğinizi belirtmeyi unutmayın.

Her şeye rağmen, sonuç alamadıysanız, mal ya da hizmeti satın aldığınız yerde bulunan;

*Tüketici Hakem Heyetlerine,


*Tüketici Mahkemelerine,


başvurmalısınız. Böyle bir durumda hakkınızı aramamanız sadece o mal veya hizmet nedeniyle sizin zarara uğramanızı değil, aynı zamanda tüketiciye saygılı olmayan satıcıyı ödüllendirmek ve başka tüketicilerin de benzer mağduriyetlere uğramasına sebep olmak anlamına gelir.

HAKEM HEYETLERİ VE TÜKETİCİ MAHKEMELERİ NEREDEDİR?

Hakem Heyetleri illerde Ticaret İl Müdürlüğü, ilçelerde ise Kaymakamlık binalarındadır.

Tüketici Mahkemeleri ise her il ve ilçenin Adliye binalarında bulunmaktadır.

NEREYE BAŞVURULMALI?

Başvurular, tüketicinin mal ve hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikamet ettiği yerdeki hakem heyetlerine yapılır.Satın aldığınız ve şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 01 Ocak 2016'dan itibaren 2.320,00 TL'nin (Parasal sınır her yıl DİE'nin TEFE'de meydana gelen yıllık artış oranında artırılır.) altında ise sorunun çözümü için Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız zorunludur. Bu durumda, hakem heyetlerinin aldığı karar bağlayıcıdır.

Hakem heyetinin lehinize verdiği karara satıcı veya sağlayıcının uymaması durumunda İcra Müdürlüğüne müracaat edebilirsiniz.

Hakem heyeti kararı, aleyhinize çıktıysa 15 (onbeş) gün içinde Tüketici Mahkemesine itiraz edebilirsiniz. İtirazı görüşen Tüketici Mahkemesinin kararı kesindir.

Şikayet konusu olan mal ya da hizmetin değeri 2.320,00 TL'nin üstünde ve 3.480,00 TL'nin altında ise İl Hakem Heyetlerine başvurulabileceği gibi, 3.480,00 TL'nin üstünde ise Tüketici Mahkemelerine başvurulabilir.

BAŞVURUNUZU NASIL YAPACAKSINIZ?


Şikayet konusunu içeren dilekçe ve ekinde konuya ait belgeleri (fatura, satış fişi, garanti belgesi, sözleşme vb.) 2 (iki) suret halinde düzenleyerek Tüketici Hakem Heyetine başvurmanız gerekmektedir.Yazılı dilekçenizde;


• Satın aldığınız mal ya da hizmetin ne olduğunu, özelliklerini,

• Malın ne zaman teslim edildiğini ya da hizmetin ne zaman ve nerede verildiğini,

• Ne kadar para ödediğinizi,

• Sorunun ne olduğunu,

• Satıcı ya da sağlayıcıya durumu ilettiğinizde neler olduğunu,

• Ne yapılmasını istediğinizi anlatınız.


BAŞVURULARDAN ÜCRET ALINMAZ

Hakem heyetlerine yapılan başvurulardan herhangi bir ücret alınmaz. Hakem heyetlerince görevlendirilecek bilirkişi ücretleri Ticaret İl Müdürlüğü tarafından karşılanır.


Tüketici Mahkemeleri nezdinde tüketiciler tarafından açılacak davalar her türlü resim ve harçtan muaftır.GÖRÜŞÜLME SÜRESİ

Hakem Heyetlerine yapılan başvurular, başvuru tarih ve sırasına göre en geç 6 (altı) ay içinde karara bağlanır.Yapılan başvurunun niteliği, başvuru konusu, mal veya hizmetin özelliği gibi hususlar dikkate alınarak, karar süresi en fazla altı ay daha uzatılabilir.

Kararlar, alındığı tarihten itibaren 10 (on) gün içinde taraflara yazılı olarak bildirilir.

Hazırladığınız evraklarınızla şahsen gelip İlçemiz Tüketici Hakem Heyetine başvurunuzu yapabilirsiniz!

TÜKETİCİLER TARAFINDAN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI

1-TÜKETİCİ NEDİR?

Ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişiye denir.

2- TÜKETİCİ İŞLEMİ NEDİR?

Mal veya hizmet piyasalarında kamu tüzel kişileri de dâhil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekâlet, bankacılık ve benzeri sözleşmeler de dâhil olmak üzere her türlü sözleşme ve hukuki işlemi.

3- AYIPLI MAL NEDİR?

(1) Ayıplı mal, tüketiciye teslimi anında, taraflarca kararlaştırılmış olan örnek ya da modele uygun olmaması ya da objektif olarak sahip olması gereken özellikleri taşımaması nedeniyle sözleşmeye aykırı olan maldır.
(2) Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabuledilir.
(3)Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.

4-HERHANGİ BİR TÜKETİCİ HAKEM HEYETİNE BAŞVURUDABULUNABİLİR MİYİM?

Başvurular, tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir.

5- 3 EKİM 2014 TARİHİNDEN SONRA ÇEKİLEN KREDİLERDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VEYA KREDİ KARTI AİDATI BEDELİNİN İADESİ İÇİN BAŞVURUDA BULUNABİLİR MİYİM?


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca düzenlenen ve 3 Ekim 2014 tarihli ve 29138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren FİNANSAL TÜKETİCİLERDEN ALINACAK ÜCRETLERE İLİŞKİN USÛL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK gereğince, 3 Ekim 2014 tarihinden sonra banka işlem ve hizmetleri için bankalarca tüketicilerden yapılacak olan kesintiler belirlendiğinden, bu konuyla ilgili başvuru yapmamanızı öneririz. 3 Ekim 2014 tarihinden sonra bankalarca kesilen paralarla ilgili sorun ve şikayetlerinizi, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) bünyesindeki Hakem Heyetine yapabilirsiniz.

Ancak; 3 Ekim 2014 tarihinden sonra çekilen krediden kesilen (sigorta hariç) paranın, çekilen kredinin 0,005 (bindebeş)'in den fazla olması durumunda, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuruda bulunabilirsiniz.

6-BAŞVURUDA BULUNDUM, EVE KARARIM GELDİ ŞİMDİ NE YAPMALIYIM?


Eğer kararınız olumlu ise kararı teslim aldığınız tarihten itibaren 15 (onbeş) gün bekleyiniz. (Karşı tarafça karara itiraz söz konusu olabilir.) Sonra bankanıza veya ilgili firmaya başvurun, kararın gereği yerine getirilmez ise, karar ile birlikte icra müdürlüklerine başvuruda bulunarak icra takibi başlatabilirsiniz.

7-KARAR ALEYHİME ÇIKMIŞ, NE YAPABİLİRİM?


Eğer haklı gerekçeniz var ise Kararı teslim aldığınız tebliğ tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde Tüketici Mahkemelerine itiraz etme hakkınız vardır.

8-EVDE/BÜRODA BULUNMADIĞIMDAN KARAR POSTASI GERİ DÖNMÜŞ NE YAPMALIYIM?


Şahsen gelip Tüketici Hakem Heyeti Biriminden başvurunuzu sorgulatarak, karar talebinde bulunabilirsiniz.

9-BANKALARDAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFI VE KREDİ KART AİDATLARI BEDELİ İÇİN GERİYE DÖNÜK KAÇ YILA KADAR ALMA HAKKIM VAR?


Geriye dönük 10 (on) yıla kadar.

10-BİRİLERİ BENİ TELEFONLA ARAYIP VEYA SMS İLE BANKADAN ÇEKİLEN KREDİDEN KESİLEN DOSYA MASRAFLARI, KREDİ KARTI AİDAT BEDELLERİ VE KAÇAK KAYIP BEDELİNİ EN KISA SÜREDE ÜCRETİ MUKABİLİNDE ALACAĞINI SÖYLEYEREK BUNULA İLGİLİ KARGODAN EVRAK GÖNDERİLECEĞİ SÖYLENMEKTEDİR, NE YAPMALIYIM?

Kesinlikle itibar etmeyiniz. Size kargo aracılığı ile gönderdikleri paketi, siz kargoya para ödeyerek alıyorsunuz. Paketin içinden işinize yaramayan bir takım yazılar çıkıyor. Bazen de sizleri telefonla arayarak, banka hesap numaranızı, kart şifrenizi ve kimlik bilgileriniz alınarak dolandırıcılık işleri de yapıldığı, bu konuda mağduriyet yaşamış vatandaşlarımızın Hakem Heyetimize yapmış oldukları şikayetlerden anlaşılmaktadır.