ALTIEYLÜL MALMÜDÜRLÜĞÜ

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

(EN GEÇ)

1

Her Türlü Gelirin Tahsil Edilmesi

1-Konusuna göre;

a)İlgili idarenin yazısı

b)Mahkeme kararı

c)İdari para cezası karar tutanağı

d)İlgilinin Beyanı

15 DAKİKA

2

Teminat Alınması

1-İhaleyi yapan kurumun yazısı

2-Teminat olarak kabul edilecek değerler

3- İdarenin Bankaya yazdığı Banka Teyit yazısı ve Banka cevabı

15 DAKİKA

3

Kesin Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun ilişiksizlik yazısı

2-Alındı belgesi

3-SGK ilişiksizlik belgesi

4-İhale konusu iş ile ilgili vergi borcu bulunmadığına dair belge

5-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap IBAN bilgilerini gösterir dilekçe

6-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

4

Geçici Teminat İadesi

1-İhaleyi yapan kurumun iadeye ilişkin yazısı

2-Alındı belgesi

3-Nakit teminatların iadesinde ilgilinin Banka hesap IBAN bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

45 DAKİKA

5

Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler

1-Alındı belgesi

2-İlgili idarenin veya mahkemenin iadeye ilişkin yazısı

3-İlgilinin IBAN Banka hesap bilgilerini gösterir dilekçe

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak iadelerde yetki belgesi

1 SAAT

6

Mahsup belgesi niteliğinde muhasebe işlem fişi verilmesi

Kimlik numarasını veya vergi numarasını içeren dilekçe

10 DAKİKA

7

Emanet iade işlemleri

1-İlgilinin banka hesap IBAN bilgilerini ve kimlik numarasını içeren dilekçe

2-Alındı belgesi (düzenlenmiş olması halinde)

3-Gerekli hallerde idarenin iade yapılmasına ilişkin yazısı

4-Hak sahibi dışındakilere yapılacak ödemelerde yetki belgesi

30 DAKİKA

8

Kaybedilen alındı belgeleri için tasdikli suret verilmesi

1-Dilekçe

2-Gerekli hallerde gazete ilanı

1 SAAT

HİZMET STANDARTLARI

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :Malmüdürlüğü İkinci Müracaat Yeri : Kaymakamlık

İsim :Atiye MERT İsim : Bayram GALE

Unvan :Malmüdürü V. Unvan : Kaymakam

Adres :Balıkesir Defterdarlığı Adres : Balıkesir Valiliği

Tel :0 266 239 87 40 Tel : 0 266 260 06 09

Faks :0 266 245 39 44 Faks : 0 266 260 06 11

e-posta :sym10120@muhasebat.gov.tr