T.C.

ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

TOPLUM SAĞLIĞI MERKEZİ

HİZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Aile Hekimi Seçme (İlk Kayıt)

1.Kayıtlanacağı aile hekiminin onayladığı dilekçe

2.Kimlik fotokopisi

5 İŞ GÜNÜ

2

Aile Hekimi Değiştirme

1.Seçilen hekimin onayladığı Aile Hekimi Değiştirme Formu

2.Kimlik fotokopisi

10 GÜN

3

Asker Muayenesi

1.T.C.Kimlik Numarası

2.Askerlik Şubesinden Alınan Fotoğraflı Muayene Formu

2 SAAT

4

Esnaf Muayenesi

1.T.C. Kimlik Numarası

2.Halk Sağlığı Laboratuarından Çıkan Portör Sonuç Formu

3.Akciğer Filmi

4.Esnaf Muayene Kartı

3 SAAT

5

Defin Raporu ve Ölüm Belgesi

1.Vefat edenin nüfus cüzdanı

2.Sağlık karnesi

3.Varsa vefat edenin geriye dönük sağlık raporları

4.Bildirimde bulunanın imzası

5 SAAT

6

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 252. maddesi gereğince İş Yeri ve Mesken Sıhhi Raporu Verilmesi.

1. Belediyeden Aldığı Yapı Kullanma İzni ve Yapı Ruhsatı.

2.Kimlik Fotokopisi

1 AY

7

Gıda ve Çevre Kontrol:

Çevre Sağlığını Olumsuz Etkileyen Faktörlerin Şikâyeti

(Gübre, Kanalizasyon, Çöpler, Su, Gıda Maddeleri, Yemekhaneler vs.)

1. Şikâyet Dilekçesi

1 AY

8

İçme Suyu-Kullanma Suyu Analizi

(Rutin kontrolün dışındaki, isteğe bağlı alınan su numunesi)

1.Balıkesir Halk Sağlığı Lab. tarafından su analizi için belirtilen ücret

2.Su Analizi yaptırmak istediğine dair kimlik ve ayrıntılı adres bilgilerini içeren dilekçe

1 AY

9

Su Klorlama

1.Klor temini için yazılmış olan dilekçe

1 İŞ GÜNÜ

10

Aile Planlaması İşlemleri (Herhangi bir nedenle Aile Hekimleri tarafından RİA takılamayanlara RİA Takılması)

1.T.C. Kimlik Numarası

2.RİA için Randevu (5161024 nolu telefondan alınacak)

3.Kan Sayımı (Hemogram) Sonuçları

3 SAAT

11

Okul aşıları

(herhangi bir nedenle okul aşılama zamanında aşılanamamış çocuklar için)

1.Nüfus Cüzdanı

2.Devam etmekte olduğu okul ismi

3.Oturdukları mahalle adı

4.Varsa aşı Kartı

Not: Önceden telefonla arayıp randevu alınmalı

1 İŞ GÜNÜ

12

Hac-umre aşıları

1.Hac veya umreye gidecek vatandaşlara müftülükçe verilen liste

2.Nüfus Cüzdanı

Not: Önceden telefonla arayıp randevu alınmalı

1 İŞ GÜNÜ

13

Sigara Denetimi (Rutin kontrol dışında, şikâyete binaen)

Şikâyet dilekçesi veya

184 SABİM'e Başvuru veya

BİMER'e başvuru

2 HAFTA

14

Eğitim (Hijyen, Sigara-Madde Bağımlılığı vs. konularında)

Resmi veya özel kurum(yurt-okul) yetkilileri tarafından eğitimi talep edilen konuyu içeren dilekçe

1 AY

15

Akıl Hastalarının sevki (Manisa Ruh ve Sinir Hst'ne)

1.Başvuru dilekçesi(şahıs veya yakınları tarafından)

2.Şahısın kimliği

3.Şahısa ait mahkeme kararı

1 AY

16

Hıfzıssıhha Kurulu İşlemleri (her ya düzenlenen kurulda konuşulacak problemler için vatandaşlar tarafından öneride bulunma)

1.Konuşulması talep edilen konu ile ilgili dilekçe

1 AY

17

Hasta Hakları Başvuru Şikâyet Ve Talepleri

1.Dilekçe

2.Kimlik bilgileri

1 AY

18

Pansuman, enjeksiyon (kayıtlı olunan aile hekiminde herhangi bir nedenle yaptırılamadıysa)

1.TC kimlik no

2.Enjeksiyonun yazılı olduğu reçete örneği

20 DAKİKA

19

Çöp Ev İhbarı

1.Şikayet Dilekçesi

2.Kimlik Fotokopisi

1 AY

20

Evde Bakım Talebi

4443833 Nolu Telefon hattına başvuru

Not: Randevulu Çalışılmaktadır.

2 HAFTA

21

Su Satış Yeri Açma Başvurusu

1.Dilekçe,

2.Satılan suyun Bakanlıktan alınmış ruhsat fotokopisi,

3.Suyun temin edildiği yerle yapılan sözleşme örneği,

4.Kira kontratı,

5.Vergi levhası.

1 AY

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Niyazi Selçuk BOSTAN

Bayram GALE

Görev Unvanı

TSM Sorumlu Hekimi

Kaymakam

Adresi

Kasaplar mah. Bigadiç cad. Eski Doğum Evi

Balıkesir Valilik Binası

Telefon Numarası

0266 2450174-2450175

0 266 2600609

Faks Numarası

0266 2450179

0 266 2600611

E-posta adresi

hsm10@saglik.gov.tr

altieylul@icisleri.gov.tr