4650_b.jpgT.C.

ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

HIZMET STANDARTLARI

SIRA NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Eczane Açma

1. Matbu Form (TC Kimlik Numarası olacak şekilde)

2. Özgeçmiş

3. Diploma Örneği (Noter Tasdikli)

4. Göz Raporu

5. Sağlık Raporu

6. Adli Sicil Kaydı

7. Kroki

8. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)

9. Ruhsat Harç Makbuzu aslı

2 AY

2

Eczane Mesul Müdür Tayini

1. Matbu Form (TC Kimlik Numarası olacak şekilde)

2. Özgeçmiş

3. Diploma Örneği (Noter Tasdikli)

4. Göz Raporu

5. Sağlık Raporu

6. Adli Sicil Kaydı

7. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)

8. Dilekçe

1 AY

3

Eczane Nakli

1. Matbu Form (TC Kimlik Numarası olacak şekilde)

2. Ruhsatname aslı

3. Diploma Örneği (Noter Tasdikli)

4. Göz Raporu

5. Sağlık Raporu

6. Adli Sicil Kaydı

7. Kroki

8. Vesikalık Fotoğraf (4 adet)

9. Ruhsat Harç Makbuzu aslı

2 AY

4

Eczane Devri

1. Matbu Form (TC Kimlik Numarası olacak şekilde)

2. Özgeçmiş

3. Diploma Örneği (Noter Tasdikli)

4. Göz Raporu

5. Sağlık Raporu

6. Adli Sicil Kaydı

7. Kroki

8. Vesikalık Fotoğraf(4 adet)

9. Ruhsat Harç Makbuzu aslı

10. Ruhsatname aslı

11. Devir Senedi/tutanağı

2 AY

5

Eczane Ruhsat İptali Talebi (Eczacı Veya Mesul Müdürü Tarafından Talep)

1. Dilekçe

2. Ruhsatname Aslı

3. Varsa Mesul Müdürlük Aslı

1 AY

6

Eczanelerin İl Sağlık Müdürlüğü Reçeteleri İçin Yaptığı Sözleşme

1. Sözleşme belgesi

2. Dilekçe

1 İŞ GÜNÜ

7

Evlilik/Boşanma Gibi Nedenlerden Dolayı Eczane Ruhsatnamesinde Soyadı Değişikliği İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsatname aslı

3. Evlenme nedeni ile soyadı değişikliği varsa evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti/

Boşanma nedeni ile değişikli varsa ilgili mahkeme karar fotokopisi

4. Yeni soyadına göre düzenlenmiş nüfus cüzdanı fotokopisi

3 HAFTA

8

Eczane Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsatname aslı

3. Kapanış Tutanağı

4. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak

5. Diğer ilaç ve demirbaşların durumunu açıklar dilekçe

3 HAFTA

9

Eczaneler İle İlgili Vatandaş Şikâyetlerine Dair İşlemler

Şikâyet sahibinin dilekçe ile başvurusu

1 AY

10

Ecza Deposu Açılış İşlemleri

Mesul Müdüre Ait Belgeler

1. Dilekçe

2. Matbu form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş.)

3. Diploma örneği

4. Göz raporu

5. Sağlık raporu

6. Savcılık belgesi

7. İkametgâh senedi

8. Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi

9. Vesikalık fotoğraf 4 adet

10. Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı

11. En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi

12. Eczacı odası kayıt belgesi

13. Tebellüğ belgesi

Ecza Deposuna Ait Belgeler

1. Dilekçe

2. Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi

3. Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler klavuzuna uygun olduğuna dair ilgili ilçe sağlık müdürlüğü, ecza odası bölge temsilcisinden, ecza depocuları derneğinden onaylı rapor

4. Depo bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki

5. Ticaret sicil gazetesinin aslı

6. İtfaiye raporu

7. Harç makbuzu

8. Bakanlığımız saymanlık dekontu

1 AY

11

Ecza Deposu Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsatname aslı ve mesul müdürlük belgesi

3. Kapanış tutanağı

4. Uyuşturucu ve psikotrop ilaçlara ait tutanak

2 HAFTA

12

Ecza Deposu İlçe İçi Nakli

Mesul Müdüre Ait Belgeler

1. Dilekçe

2. Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)

3. Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)

4. Göz raporu

5. Sağlık Raporu

6. Savcılık Belgesi

7. İkametgâh senedi

8. Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi 9. Vesikalık fotoğraf 4 adet

10. Türk Eczacılar birliğince onaylanmış meslekten men cezasının bulunup bulunmadığı

11. Eczacı odası kayıt belgesi

12. En son çalıştığı iş yerinden ayrılış belgesi

13. Tebellüğ belgesi

Ecza Deposuna Ait Belgeler

1. Dilekçe

2. Ecza deposu kurulacak yerin onaylı imar planı veya yapı kullanma izin belgesi

3. Depo yerinin ilaç ve ecza depolarında bulundurulan ürünler kılavuzuna uygun olduğuna dair ilgili sağlık grup başkanlığından, ecza odası bölge temsilcisinden, Ecza depocuları derneğinden onaylı rapor

4. Depo bölümlerini ve teçhizatını gösteren kroki

5. Ticaret sicil gazetesinin aslı

6. İtfaiye raporu

7. Harç makbuzu

8. Bakanlığımız Saymanlık Müdürlüğü Dekontu

1 AY

13

Ecza Deposu İlçe Dışına Nakli

1. Dilekçe

2. Matbu Form (Eksiksiz doldurulmuş ve kayıtlı olduğu muhtarlıktan tasdik edilmiş)

3. Diploma Örneği (Aslı Gibidir kaşesi basılarak Grup Başkanlığında onaylanır)

4. Göz raporu

5. Sağlık Raporu

6. Savcılık Belgesi

7. İkametgâh senedi

8. Bayanlar için Evlilik cüzdanı noter tasdikli sureti, boşanan eczacılar için karar fotokopisi

9. Fotoğraf Vesikalık 2 adet

10. Sağlık Grup Başkanlığından alınan eczane yeri ile ilgili uygunluk raporu

11. Eczane yerine ait kroki vaziyet planı

12. Bölge temsilcisi raporu

13. Ruhsatname aslı

14. Kira kontratının aslı veya noter tasdikli sureti

1 AY

14

Bitkisel Drog Satan Aktar ve Baharatçı İşlemleri

1. Dilekçe

2. İkametgâh belgesi

3. Nüfus Cüzdanı sureti

4. Vesikalık fotoğraf 3 adet

5. Dükkân krokisi

6. Satışını yapacağı bitkisel droglara ait liste

3 HAFTA

15

Bitkisel Drog Satan Aktar ve Baharatçı Kapanış İşlemleri

1. İzin belgesinin aslı

2. Dilekçe

3. Kapanış Tutanağı

2 HAFTA

16

Lojmanda Oturma Talebi (Kamu kurum ve kuruluşlarda çalışanlar için)

(ilk Başvuru yapanlar için)

1. Talep dilekçesi

2. Lojman Talep Formu

(Bu belgelerle Lojman komisyonunun onayına sunulur.)

1 AY

17

Lojman Tahsisi

(Lojman Komisyonu tarafından onaylanmış olanlar için)

1. Giriş-teslim tutanakları

2. Elektrik ve Su aboneliğinin üzerine alındığına dair belge

3. 'Hak sahibi talepte bulunduğunda yasal süre içinde boşaltmak şartıyla' ibaresini içeren Noterden taahhütlü belge

1 AY

18

Hasta Hakları Başvuru Şikâyet Ve Talepleri

1. Dilekçe

2. Kimlik bilgileri

1 AY

19

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Açılış İşlemleri

1. Başvuru dilekçesi

2. Mesul Müdüre ait dilekçe

3. Kira kontratı veya tapu örneği

4. Yangın raporu

5. Şirket ise Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya noter onaylı örneği

6. Şirket ortaklarına ait diploma

7. Vergi levhası

8. Taahhütname (Bünyesinde Dişle İlgili Laboratuar varsa)

9. Tabela uygunluk belgesi

10. Araç gereç listesi

11. Acil ilaç listesi

12. Mesul müdürlük sözleşmesi

13. Kroki 1/100 ölçekli

14. Röntgen cihazı lisans belgesi

15. Faturalar

16. Tıbbi atık sözleşmesi

17. Denetim raporu

18. Çalışan personele ait başlayış evrakları

1 AY

20

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Başlayış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Diploma

3. DBB Çıktısı

4. Nüfus cüzdan örneği

5. İkametgâh Senedi

6. Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı

7. İhbarname

8. Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi

9. Vesikalık Fotoğraf 4 Adet

10. SDE Sertifikası Varsa

3 HAFTA

21

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Ayrılış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Mesul müdürlük belgesi aslı

3. İhbarname

3 HAFTA

22

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Başlayış İşlemleri

1. Dilekçe (Mesul Müdür ve şahıs)

2. Diploma

3. DBB Çıktısı

4. Nüfus cüzdan örneği

5. İkametgâh Senedi

6. Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı

7. İhbarname

8. Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi

9. Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

10. SDE Sertifikası Varsa

11. Kamuda göreviolmadığını belirtir yazı veya kendidilekçesinde belirtilecek.

3 HAFTA

23

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Diş Hekimi Ayrılış İşlemleri

1. Dilekçe (Doktora ait)

2. Mesul Müdüre Ait Dilekçe

3. Personel Çalışma Belgesi Aslı

4. İhbarname

3 HAFTA

24

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Şirket Değişikliği İşlemleri

1. Dilekçe

2. Uygunluk Belgesi Aslı

3. Ticaret Sicil Gazetesi

4. Ortaklara ait Diploma

5. İsim Değişikliğinde Ortaklar Kararı

6. Vergi Levhası

7. Tabela Uygunluk Belgesi

3 HAFTA

25

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Mesul Müdür Değişikliği İşlemleri

1. Dilekçe

2. Diploma

3. Nüfus cüzdan örneği

4. İkametgâh Senedi

5. Mesul Müdürlük Sözleşmesi

6. Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı

7. İhbarname

8. Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi

9. Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

10. SDE Sertifikası Varsa

1 AY

26

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği İsim Değişikliği İşlemleri

1. Mesul Müdüre ait dilekçe

2. Diş Hekimine ait Dilekçe

3. Uygunluk Belgesi Aslı

4. Personel Çalışma Belgesi Aslı

5. Şirket İse Ortaklar Kararı Değil ise Vergi Levhası

6. Tabela Uygunluk Belgesi

7. Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi

8. Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

1 AY

27

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Uygunluk Belgesi Aslı

3. Mesul Müdürlük Belgesi Aslı

4. Personel Çalışma Belgesi Aslı

5. İhbarname

6. Tutanak (Kapanış için)

3 HAFTA

28

Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehane Açılış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Diploma

3. Nüfus cüzdan örneği

4. İkametgâh Senedi

5. Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı

6. İhbarname

7. Kira Kontratı veya Tapu Örneği

8. Vergi Levhası Noter Onaylı

9. Tabela Uygunluk Belgesi

10. Diş Hekimleri Oda Kayıt Belgesi

11. Kroki 1/100 Ölçekli

12. Röntgen Cihazı Lisans İzin Belgesi

13. Faturalar

14. Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4 de göre )

15. Acil İlaç Listesi

16. Tıbbi Atık Sözleşmesi

17. SDE Sertifikası varsa

18. Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

19. Taahhütname (Bünyesinde Dişle ilgili Laboratuar varsa)

20. Denetim Raporu

3 HAFTA

29

Özel Ağız Diş Sağlığı Muayenehanesi Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Uygunluk Belgesi Aslı

3. İhbarname

4. Tutanak

3 HAFTA

30

Özel Ağız ve Diş Sağlığı Hizmeti Veren Kuruluşlar Şikâyete Esas Denetimler

Şikâyet Dilekçesi

1 AY

31

Diş Hekimi Muayenesi Uygunluk Belgesi

1. Diş hekiminin dilekçesi

2. İnceleme raporu

3. 1/100 ölçekli kroki

4. Zorunlu asgari ilaç listesi, tıbbi donanım listesi,

5. Sağlık kuruluşundaki ünit ve diğer malzemelere ait faturalar

6. Diş hekimine ait onaylı diploma örneği

7. Sağlık kuruluşunda çalışan sağlık personelinin

**Sağlık kuruluşunda çalışacak personelin onaylı diploma örnekleri,

**Sağlık kuruluşundaki sağlık personelinin sağlık ocağı serbest çalışanlar defterine kaydı

**Sağlık kuruluşundaki sağlık personelinin devlet memuru ise part time kesinti belgesi, değilse devlet memuru olmadığına dair taahhüdü,

**Diş hekimleri odası belgesi

8. Oda tarafından düzenlenen tabela uygunluk belgesi

9. Belediye ile yapılmış tıbbi atık sözleşmesi

10. Vergi levhası fotokopisi

11. Sağlık kuruluşunun ismini taşıyan Maliye Bakanlığı kaşeli reçete örneği

12. Diş hekimi için 2 adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf

13. Adli sicil kaydı

Kuruluşa ait düzenlenecek olan Çalışma Uygunluk Belgesi, Mesul Müdürlük Belgesi, Personel Çalışma İzin Belgesi için belirlenen ücretler Bakanlığımız Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 17.02.2009 tarih ve 6202 sayılı "2009 yılı fiyat tarifesi" genelgesine istinaden belirlenen hesaba yatırılacaktır.

1 AY

32

Özel Diş Protez Laboratuarı Ruhsatlandırma İşlemleri

1. Dilekçe Mesul Müdüre ait

2. Diploma

3. Nüfus cüzdan örneği

4. İkametgâh Senedi

5. Meslek Odası Kayıt Belgesi (Sadece Mesul müdürden istenir, Şirket ise istenmez)

6. Kroki 1/100 Ölçekli

7. Yangın Raporu

8. Sağlık Raporu

9. Araç Gereç Listesi (Yönetmenlik Ek-4'e göre)

10. Vesikalık Fotoğraf 4 Adet

11. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu

12. Akciğer Grafisi (Büyük Boy)

13. Sağlık Mensupları Fişi

14. İhbarname

15. Şirket İse Ticaret Sicil Gazetesi (Sahipleri Doktor veya Diş Protez Teknisyeni Olacak)

1 AY

33

Özel Diş Protez Laboratuarı Diş Protez Teknisyeni Başlayış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Mesul Müdüre Ait Dilekçe

3. Meslek Belgesi

4. Nüfus cüzdan örneği

5. İkametgâh Senedi

6. Sağlık Mensupları Fişi Fotoğraflı

7. Sağlık Raporu

8. Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışacaklara ait İşe Giriş /Periyodik Muayene Formu

9. Akciğer Grafisi (Büyük Boy)

10. İhbarname

11. Vesikalık Fotoğraf 2 Adet

3 HAFTA

34

Özel Diş Protez Laboratuarı Diş Protez Teknisyeni Ayrılış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Mesul Müdüre Ait Dilekçe

3. Personel Çalışma Belgesi Aslı

4. İhbarname

2 HAFTA

35

Özel Diş Protez Laboratuarı Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Diş Protez Laboratuarı Ruhsatnamesi Aslı

3. Personel Çalışma Belgesi Aslı

4. İhbarname

5. Tutanak

3 HAFTA

36

Özel Muayene Açma Başvurusu

1. Adres, Çalışma Saatleri, Ek-13' te yer alan işlemlerden hangilerinin yapılacağını belirten uygulama belgesi düzenlemesini içeren dilekçe

2. 1/100 ölçekli müdürlük tarafından onaylanmış plan örneği

3. Tabip diploması-uzmanlık belgesi müdürlükçe tasdikli sureti ile 2 vesikalık

4. Bulundurulması mecburi asgari tıbbi malzeme ve donanım

5. Binanın yapı kullanma izin belgesinin aslı ya da müdürlükçe onaylı sureti

6. Binanın ilgili mevzuata göre alınmış depreme dayanıklılık raporu

7. Yangın için gerekli tedbir alındığına dair yetkili merciden alınan belge

8. Çalışan personelin iş sözleşmesi, SGK kaydı ile istihdamı zorunlu olan sağlık çalışanlarının hizmet sözleşmesi ve diplomaları

9. Tıbbi atıkların kontrolü yönetmeliğine göre düzenlenmiş tıbbi atık raporu ve tıbbi atıkların bertarafı için ilgili kurumla yapılmış sözleşme

2 AY

37

Muayenehane Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. İhbarname

3. Muayenehane Uygunluk Belgesi Aslı

4. Kapanış Tutanağı

2 HAFTA

38

Özel Hastane Doktor Başlayış İşlemleri

1. Mesul Müdür Dilekçesi

2. Doktor Dilekçesi

3. Standart Dilekçe

4. Doktor Bilgi Bankası Çıktısı

5. İhbarname

6. Nüfus cüzdan örneği

7. İkametgâh senedi

8. Oda kayıt belgesi

9. Sözleşme

10. Ek sözleşme

11. İmza beyanı

12. Personel çalışma belgesi

3 HAFTA

39

Özel Hastane Doktor Ayrılış İşlemleri

1. Dilekçe (Mesul Müdür- Şahıs)

2. Personel çalışma belgesi aslı

3. İhbarname

2 HAFTA

40

Özel Hastane Sağlık Personeli Başlayış İşlemleri

1. Mesul Müdür Dilekçesi

2. Sağlık Personeli (standart) Dilekçesi

3. Diploma (Yardımcı Sağ. Bilgi Bankası Kaydı Olmayanlar)

4. Yardımcı Sağlık Personeli Bilgi Bankası Kaydı Çıktısı

5. İhbarname

6. Hizmet Sözleşmesi

7. Fotoğraf Vesikalık 2 Adet

3 HAFTA

41

Özel Hastane Sağlık Personeli Ayrılış İşlemleri

1. Dilekçe (Mesul Müdür- Şahıs)

2. Personel çalışma belgesi aslı

3. İhbarname

2 HAFTA

42

Özel Hastanelere
Uzmanlık Dalı İlave Edilmesine İlişkin İşlemler

1. Dilekçe
2. Uzman tabip ile yapılmış sözleşmenin müdürlük onaylı bir sureti
3. İlavesi talep edilen uzmanlık dalına dair uzman dal raporu
4. Hastaneye ait ruhsata esas proje veya gereğinde 3 adet tadilat projesi
5. İlavesi talep edilen uzmanlık dalına ilişkin müdürlük uygun görüş yazısı
6. Müdürlük onaylı çalışma statülerinin de belirtildiği tabip listesi
7. Faaliyet izin belgesi aslı

1 AY

43

Sağlık Kabini Ruhsatlandırılması

1. Diplomanın Noter veya Müdürlükçe onaylı bir örneği

2. Vergi levhası

3. Vesikalık Fotoğraf 2 adet

4. Bağlı olduğu Toplum Sağlığı Merkezine kayıt belgesi

5. Sağlık kabininin krokisi

6. Nüfus cüzdanı fotokopisi

7. Asgari tıbbi malzeme, donanım ve ilaç listesi

8. Başvuru dilekçesi

*Başka kurumda çalışmadığına dair beyan dilekçesi

2 AY

44

Sağlık Kabini Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Çalışma Uygunluk Belgesi aslı

3. İhbarname

4. Tutanak

2 HAFTA

45

Çöp Ev İhbarı

1. Şikâyet Dilekçesi

2. Kimlik Fotokopisi

1 AY

46

Optisyenlik Müessesesi Ruhsatnamesi Hizmetleri

1. Optisyenlik diplomasının noter tasdikli sureti; gözlükçü ruhsatnamesini haiz olan birisi tarafından açılacak ise gözlükçülük ruhsatnamesinin aslının da ibrazı suretiyle noter tasdikli sureti; Göz Hastalıkları Uzmanlığı Belgesinin noter tasdikli sureti ve kayıtlı olduğu il tabip odasından alınmış olan tabiplik mesleğini icra etmediğine dair belgenin aslı,

2. Müessese sahibi optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olmayan gerçek kişi ise sahibinin ve mesul müdürün nüfus cüzdanının noter tasdikli sureti,

3. Optisyenlik müessesesi bir ticaret şirketi tarafından açılacak ise ticaret sicil gazetesinin örneği,

4. Müessese sahibi ile mesul müdür arasında akdedilmiş hizmet sözleşmesi,

5. Mesul müdüre ait son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet vesikalık fotoğraf,

6. Mesul müdürün ikamet ettiği adrese ait muhtarlıktan alınmış ikametgâh belgesi,

7. Mesul Müdürün optisyenlik yapabileceğine dair son iki ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı,

8. Müessese olarak kullanılacak yere ait olan ve iç mekanı da gösterir 1/100 ölçekli sağlık ocağı veya sağlık grup başkanlığınca onaylanmış kroki veya plan,

9. Optisyenlik müessesesinde kullanılan ve bulundurulması zorunlu olan ve EK-1'de belirtilen asgari araç-gerecin, mesul müdür tarafından imzalanmış listesi,

10.Müessese olarak kullanılacak yerde yangına karşı gerekli tedbirlerin alındığına dair ilgili mevzuata göre yetkili olan mercilerden alınan belge,

11. Optisyenlik müessesesinde mesul müdür haricinde optisyenlik mesleğini icra etme hak ve yetkisini haiz olan personel çalışacak ise, bu personel için ikinci fıkranın (a) bendindeki sayılan belgeler, 2 adet vesikalık fotoğraf, muhtarlıktan alınmış ikametgâh belgesi ve son iki ay içerisinde alınmış sağlık kurulu raporunun aslı.

2 AY

47

Optisyenlik Müessesesi Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsatname aslı

3. Personel çalışma belgesi aslı

4. Kapanış tutanağı ve defterler teslim alınır.

3 HAFTA

48

Özel Laboratuarların (Radyoloji, Fizik Tedavi, Nükleer Tıp, Biyokimya, Mikrobiyoloji, Patoloji ) Açılması İşlemleri

1. Başvuru dilekçesi (Kamu kurumunda çalışanlar için Ek:1/A, çalışmayanlar için Ek:1/B

2. Diploma örneği (Müdürlükçe onaylı olacak)

3. Uzmanlık Belgesi örneği (Müdürlük onaylı olacak. Sınav tutanağı kabul edilmeyecektir)

4. Nüfus cüzdanı örneği. (Resmi kurum onaylı olacak.)

5. İki (2) adet vesikalık fotoğraf.

6. Her yıl Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilen miktarlar üzerinden yatırılacak ruhsat harç makbuzunun aslı.

7. Bildirim (3153 sayılı Kanuna tabii laboratuar branşları için Ek: 2/A, 992 sayılı Kanuna tabii laboratuar branşları için Ek: 2/B. Bu formlar ruhsat talep eden uzman tarafından doldurulacak.)

8. 992 sayılı Kanuna tabii laboratuar branşları için ruhsat talep eden uzman tarafından hazırlanarak imzalanmış, laboratuarda bulunan kimyasal maddeler, cihaz, araç ve gereçler ile yapılacak tahliller listesi.(Ek:3,4,5)

9. İnceleme raporu (3153 sayılı Kanuna tabii laboratuar branşları için Ek:6/A, 992 sayılı Kanuna tabii laboratuar branşları için Ek:6/B. Bakanlığımıza bağlı hastanelerin birinden resmi olarak görevlendirilecek ilgili branş uzmanı tarafından mahallinde incelenip doldurulacak.)

10. Sağlık kuruluşunda bulunan Röntgen, Tomografi, Kemik dansitometre, Mamografi ve Sintigrafi cihazlarının hepsi için ayrı ayrı Türkiye Atom Enerjisi Kurumundan (TAEK) alınacak Lisans Belgelerinin noter onaylı örneği.

11. Faaliyette bulunulan yerin 1/100 ölçeğinde usulüne uygun çizilen krokisi.

12. Açılması istenilen işyeri bir şirket ise Ticaret Sicil Gazetesinin bir örneği ile şirket ortaklarının tümünün hekim olduğunu beyan eden, ruhsatname talep eden uzman ve Şirket Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından imzalı taahhütname (Ek:7) ve Şirket Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerini de belgeleyen noter onaylı imza sirküleri.

13. Özel hastane, Diyaliz merkezi veya özel sağlık kuruluşu bünyesinde faaliyet gösterilecek ise o kuruluşun Bakanlık Ruhsatı veya Çalışma Uygunluk Belgesinin örneği. (Söz konusu sağlık kuruluşunun açılma aşamasında olması halinde Sağlık Müdürlüğünün yazı ile belirtmesi yeterlidir.)

14. Önceden alınan ruhsatnamenin aslı kaybolmuş ise ruhsatname aslının kaybolduğuna dair ilanın bir gazetede yayımlanması yayımlanan gazetenin bir sureti ve ilgili uzmanın bu ruhsattan dolayı ileride doğacak sorumluluğu üzerine alacağına dair dilekçesinin gönderilmesi

2 AY

49

Laboratuar Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsat aslı

3. İhbarname

4. Kapanış tutanağı

2 HAFTA

50

Ortez, Protez Ve İşitme Cihazları Satış Ve Uygulama Merkezleri Açılış İşlemleri

1. Başvuru için istenecek belgeler

a. Merkezin yerleşim yerinin tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,

b. Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve merkezin bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,

c. Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

ç. 26.5.1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 81 inci maddesi doğrultusunda 'İşyeri Açma İzni Harcı' tahsil edildiğine dair vergi dairesi alındı belgesi.

d. Komisyon raporu (Müdürlük tarafından doldurulacak)

e. 0-4 yaş çocukları uygulama yapılmayacak ise taahhütname

f. Teftiş ve hasta kayıt defteri (onaylanmış)

2. Kurucu olacak gerçek kişiden veya tüzel kişilik temsilcisinden aşağıdaki belgeler istenir;

a. T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

b. Tüzel kişiliğin şirket olması halinde, şirket ilanının yayımlandığı ve merkezin açılışının faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirkülerinin örneği,

c. Tüzel kişiliğin sermaye şirketi olması halinde göstereceği temsilciden, temsilcinin hissedarlar arasından olduğunu gösterir karar örneği,

ç. Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu gösterir karar örneği,

d. Tüzel kişiliğin dernek veya vakıf olması halinde, merkezin açılış faaliyetleri kapsamında olduğunu gösterir vakıf senedi/dernek tüzüğünün örneği,

e. Kalibrasyonların yapıldığına dair geçerli belge

f. Gerçek kişi ise kendine ait 2, tüzel kişi ise şirket müdürüne ait 2 adet fotoğraf..

3. Merkezde sorumlu müdür olacak kişiden aşağıdaki belgeler istenir:

a. T.C. Kimlik Numarasının beyanı,

b. Sabıka kaydının olmadığına dair yazılı beyan,

c. İşitme cihazı uygulama merkezleri için, uzman odyolog, odyolog veya odyometrist olduğunu gösterir öğrenim belgesi örneği,

ç. Ortez-protez yapım ve uygulama merkezleri için; ortez-protez uzmanı, ortetist-prostetist veya ortez-protez teknikeri olduğunu gösterir öğrenim belgesi örneği,

d. Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak tam gün çalışmayı öngören hizmet akdi.

e. Kendilerine ait 2 adet vesikalık fotoğraf

2 HAFTA

51

SABİM Şikâyetleri

- Alo 184 numaralı telefon hattından veya

- 03124301849 numaralı fakstan veya
- Şahsen Sağlık Bakanlığı SABİM Merkez' e direkt başvurarak

1 AY

52

BİMER Şikâyetleri

- Şahsen Kaymakamlık' a müracaat veya

- Alo 150 numaralı telefon hattından veya

- www.basbakanlik.gov.tr adresinden başvuru

1 AY

53

Psikoteknik Değerlendirme Merkezleri Ruhsatlandırma (Açılış) İşlemleri

FİZİKİ KOŞULLAR VE DONANIM;

 1. Bilgisayar destekli test gereçleri,
 2. Psikolog için çalışma odası, sürücü bekleme odası, tuvalet v.b,
 3. Sessiz, genel çalışma ortamından etkilenmeyen, uygulama esnasında giriş çıkışlara kapalı, en az 3m2 büyüklüğünde, yeterli ışıklandırma ve havalandırma ve ısı, açık renklere boyalı duvar, teste katılan kişinin oturacağı büro koltuğu,
 4. Türk toplumu özelliklerine göre hazırlanmış norm çalışmasına sahip bilgisayar destekli testlerin uygulanabileceğine dair belge,
 5. Merkezde kayıt için defterler
 6. Ticaret sicil gazetesi
 7. Vergi levhası (onaylı)
 8. Merkezin onaylı krokisi

PSİKİYATRİ UZMANI (VARSA) İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Diploma uzmanlık belgesi noter tasdikli
 3. Nüfus cüzdan örneği
 4. Noterde yapılmış imza sirküsü
 5. Toplum Sağlığı merkezi serbest çalışan sağlık personeli defterine kaydı
 6. 4 adet vesikalık resim
 7. Tabib odası belgesi
 8. Adli sicil kaydı

PSİKOLOG İÇİN İSTENEN BELGELER

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Noter tasdikli diploması,
 3. Noterden yapılmış imza sirküsü
 4. Nüfus cüzdan örneği
 5. Toplum Sağlığı merkezi serbest çalışan sağlık personeli defterine kaydı
 6. 2 adet vesikalık resim
 7. Bilgisayar destekli testleri kullanmak için yetkili psikoloğun eğitim aldığına dair belge

1 AY

54

Psikoteknik Değerlendirme Merkezi Kapanış İşlemleri

1. Dilekçe

2. Ruhsat aslı

3. Personel çalışma belgesi asılları

4. Kapanış tutanağı

5. İhbarnameler

6. Kayıt defterleri teslim alınır.

3 HAFTA

'Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanamaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.'

İlk Müracaat Yeri

İkinci Müracaat Yeri

Adı ve Soyadı

Zehra Zühal GÜVEN

Bayram GALE

Görev Unvanı

İlçe Sağlık Müdürü

Kaymakam

Adresi

İlçe Sağlık Müdürlüğü- İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Binası

Eski Kuyumcular Mh. Hükümet Cad. Hükümet Konağı / B.ESİR

Telefon Numarası

0266 2430366

0266 2600609

Faks Numarası

0266 2418305

0266 2600611

E-posta adresi

altieylulsm@hotmail.com

altieylul@icisleri.gov.tr