ALTI EYLÜL İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

(Belgelendirme Büro Amirliği)

S.N.

HİZMETİN ADI

İSTENİLEN BEGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi İşlemleri

(İlk Müracaat ve Yenileme İşlemleri)

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- T.C Kimlik Numaralı Beyanı (Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi)

3- Aile Hekimliğinden 'Psikolojik Nörolojik ve Fiziki' bakımdan silah taşımasına engel halinin bulunup bulunmadığını gösteren sağlık raporu (Aile Hekimliğinden Kaşeli İmzalı Fotoğraflı)

4- Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Harç Makbuzu

5- 4 Adet Fotoğraf (Son 6 ay içinde Çekilmiş)

6- 6283 Sayılı Kanun Kapsamında ertelenmiş kişi borcunun olmadığını gösteren belge (1000 TL Üzeri)

7- Parmak İzi

3 ile 5 gün

(Dış birimlerden dosya istenmesi halinde süre uzayabilir.)

2

Ses ve Gaz Fişeği Atabilen Tabancalara Bildirim Belgesi Düzenlenmesi

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- Fatura

3- Kurusıkı silah

4- Adli Sicil Belgesi

5- Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1GÜN

3

Yivsiz Tüfek Ruhsatnamesi Devir İşlemleri

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

(Devir eden ve devir alan ayrı ayrı dilekçe)

2- Nüfus Cüzdan Fotokopileri

3- 2 Adet Resim

4- Devir eden ve devir alanın ruhsat asılları

5- Devir işlemi yapılan tüfek

2 GÜN

(Müracaatlar en geç gösteri gününden 1(bir) gün önce yapılmalıdır.)

4

Havai Fişek Gösterisi

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- Geçerli A Sınıfı Ateşleyici Yeterlilik Belgesi ve fotokopisi

3- Noterden Verilmiş Taahhütname

4- Geçerli Tehlike Maddeler Zorunlu Sorumluluk Poliçesi

5- Atışta Kullanılacak Malzemelerin listesi

2 GÜN

(Müracaatlar en geç gösteri gününden 1(bir) gün önce yapılmalıdır.)

5

Silah Bulundurma Ruhsatı

1- Kaymakamlık Makamına Dilekçe

2- Silah Ruhsat İstek Formu

3- Nüfus Cüzdan Aslı ve Fotokopisi

4- Sağlık Raporu (Psikolojik , Nörolojik ve Fiziki bakımdan silah ruhsatı almasına engel halinin bulunmadığına dair heyet roporu)

5- Silah Bulundurma Harç Makbuzu

6- Vergi Dairesinden Borcu Yoktur Yazısı

7- 4 Adet Resim (Son Altıay içinde çekilmiş olacak)

8- Parmak izi

3 ile 5 gün

(Dış birimlerden dosya istenmesi halinde süre uzayabilir.)