İKLİM

İlçemiz yarı kurak bir iklime sahip, kışları serin, yazları sıcak, su fazlası kış mevsiminde ve deniz tesirine yakın bir iklime sahiptir. Hâkim rüzgâr yönü Kuzey, mevsimsel değişimlere bağlı olarak ikincil derece hâkim rüzgâr yönü Kuzey-Kuzeydoğudur.

İlçemiz sınırları dahilinde buluna Balıkesir Meteoroloji İstasyonu verilerine göre; Uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,5 0 C'dir ve artma trendine sahiptir. Bugüne kadar ölçülen günlük maksimum sıcaklık 43,7 0 C'dir.(23.08.1958). Bugüne kadar ölçülen günlük minimum sıcaklık -21,8 0 C'dir.(l3.01.1954)

Uzun yıllar yıllık toplam yağış ortalaması 550,9 mm'dir. 24 saatte ölçülen maksimum yağış miktarı 126,8 mm'dir.(6 Kasım 2004)

Yağış en fazla Kasım, Aralık ve Ocak aylarında düşmektedir. En az yağışlı geçen aylar ise Temmuz ve Ağustostur.