İlçemizin yüzölçümü 927,29 km2 dir. İlçenin tarım arazilerinin topografyası dalgalı bir özellik göstermektedir. Batı kısımlarda daha engebeli bir yapıya sahipken diğer kısımlar nispeten daha düzdür. 94.946,50 hektar alana sahip ilçemizin % 48,67 gibi yüksek bir bölümü tarım alanlarından oluşmaktadır. Buna % 11,70 olan mera alanı da eklendiğinde tarımsal üretimde kullanılan alan % 60'a çıkmaktadır. Kalan kısımlar ise % 32,02 ile orman alanı ve % 7,61 ile diğer alanlardır.

Coğrafi olarak Balıkesir Ovası olarak anılan bölge ilçemiz sınırları dahilinde kalmaktadır. Bu alanda Devlet yatırımı olarak altyapısı tamamlanmış ve üzerinde sulu tarım yapılan tarım arazileri oldukça verimlidir.

İlçenin güneydoğu sınırından geçen Simav Çayı ve Balıkesir Ovasının ortasından geçerek Simav Çayına dökülen Kazıklı Deresi ile İkizcetepeler Barajına dökülen Koz Deresi ilçenin en önemli akarsularıdır.

İlçemizde göl bulunmamaktadır. Balıkesir-İzmir güzergahından il merkezine 21 km mesafede bulunan İkizcetepeler Barajı, Kille Çayından beslenmektedir. İçme ve sulama amaçlı yapılan barajın alanı 960 hektardır. Ayrıca Cinge Köyünde bir adet sulama amaçlı gölet mevcuttur.