T.C.

ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Etik Komisyonu)Karar No : 2015/1

Karar Tarihi : 26/01/20155176 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan ve 13/04/2005 tarih ve 25785 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ' Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik'in 29. maddesine göre oluşturulan Altıeylül Kaymakamlığı Etik Komisyonu Altıeylül Kaymakamı Bayram GALE Başkanlığında İlçe Yazı İşleri Müdürü Hatice SÜZGÜN BOZ, İlçe Nüfus Müdürü Müzeyyen TARİKÇİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim ÇELİK ve İlçe Müftüsü İbrahim TÜREDİOĞLU'nun katılımıyla 26/01//2015 tarihinde saat 14.00'da Kaymakamlık Makamında toplanmış ve kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1- 2015 yılı takvim yılı içerisinde belirlenen bir tarihte Kaymakamlık ve kamu kurum ve kuruluşları personeline yönelik olarak Balıkesir Üniversitesinden 'Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi' konusunda eğitim verebilecek alanında uzman bir eğitimcinin belirlenerek eğitim verilmesine,


2- Etik Günü (25 Mayıs 2015) ve Haftası (25-31 Mayıs 2015) çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçemize bağlı ilkokul ve ortaokullarda etik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesine, ilk 3 dereceye giren toplam 9 öğrencinin ödüllendirilmesi için isimlerinin 15 Mayıs 2015 tarihine kadar Kaymakamlığımıza bildirilmesine ayrıca, Etik Haftası dolayısıyla Başbakanlık Etik Kurulu Başkanlığı tarafından gönderilecek afiş ve pankartların İlçemizde uygun görülen yerlere asılmasına,

3- Kaymakamlığımızda Etik Komisyonu tarafından yapılan tüm çalışmaların 'Etik Komisyonu Yıllık Faaliyet Raporu' halinde hazırlanarak takip eden yılın 10 Ocak tarihine kadar Valilik Makamına gönderilmesine,
4- Kaymakamlığımızda Etik Komisyonu çalışmalarının gerek kurum personeli gerekse toplum tarafından bilinmesi amacıyla internet sitesinde paylaşılmasına,
5- Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin İlçemizde duyurulması hususunda gerekli çalışmaların yapılmasına,

Oybirliği ile karar verilmiştir. 26/01/2015


Bayram GALE

Altıeylül Kaymakamı

Komisyon Başkanı

Hatice SÜZGÜN BOZ

Müzeyyen TARİKÇİ

İbrahim ÇELİK

İbrahim TÜREDİOĞLU

İlçe Yazı İşleri Müdürü

İlçe Nüfus Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Müftüsü
T.C.


ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI

(İlçe Etik Komisyonu)

KARAR NO : 2015//2

TARİHİ : 03/06/2015

5176 Sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 'Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik' hükümlerine göre oluşturulan 'Altıeylül Kaymakamlığı Etik Komisyonu', Altıeylül Kaymakamı Bayram GALE Başkanlığında; İlçe Yazı İşleri Müdürü Hatice SÜZGÜN BOZ, İlçe Nüfus Müdürü Müzeyyen TARİKÇİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim ÇELİK ve İlçe Müftüsü İbrahim TÜREDİOĞLU'nun katılımıyla 26/01/2015 tarihinde saat 14.00'da Kaymakamlık Toplantı Salonunda toplanmış,

-Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, etik uygulamalarını değerlendirmek ve karşılaşılan etik sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde bulunmak üzere 26/01/2015 tarihli ve 2015/1 sayılı karar alınmıştır.

Anılan karar doğrultusunda; Etik Günü (25 Mayıs 2015 ve Haftası (25-31 Mayıs 2015) çerçevesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İlçemize bağlı ilk, ortaöğretim ve lise okullarında Etik konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışması düzenlenmesi, ilk üç dereceye giren toplam 9 (dokuz) öğrencinin ödüllendirilmesi kararlaştırılmıştır.

Yarışmada dereceye giren aşağıda isimleri bildirilen öğrencilerin ödülleri Kaymakamlığımız ve Bağlı Birim Müdürlüklerinden personellerin katılımıyla 25 Mayıs 2015 Pazartesi günü saat: 10.00'da İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen program sırasında verilmiştir.

Liseler arası kompozisyon yarışması: 1 inci Miraç ÇAKIR,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 2 nci Fatmanur BÖLME,

Liseler arası kompozisyon yarışması: 3üncü Aysun TEKİN,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 1 inci Ayşenur ÖZUÇKAN,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 2 nci Tuğba ÇIRPICI,

Ortaokullar arası şiir yarışması: 3 üncü Dila ÖZKAN,

İlkokullar arası resim yarışması: 1 inci İklim KURTOĞLU,

İlkokullar arası resim yarışması: 2 nci Sudenur BOZKURT,

İlkokullar arası resim yarışması: 3 üncü Beyzanur CANKURT.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet ÖZKAN tarafından 'Etik Haftası' konulu konuşma yapılmıştır.

Hüma Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu girişinde saat 11:30' da Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi okul öğretmenleri ve öğrencileri tarafından 'MOZAİK' sergisi düzenlenmiştir.

Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesince; okul öğretmenleri ve öğrencileri ile birlikte 'İnsani Değerler Etik' konusu kapsamında Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gezi, etkili iletişim ve etik konusu kapsamında öğretmen ve öğrencilerden oluşan ekipler ile 'Bocce Turnuvası' düzenlenmiş, okulun Edebiyat Öğretmenleri ve okul öğrencilerinin hazırladığı 'Dürüstlük' konulu tiyatro oyunu aynı okulun Toplantı Salonunda sergilenmiş, yine aynı okulun Toplantı Salonunda 'Etik' konulu sinevizyon gösterisi yapılarak öğrencilerin izlemesi sağlanmış ayrıca okul panolarında Etik Günü (25 Mayıs 2015) ve Haftası (25-31 Mayıs 2015) boyunca 'Etik' konulu resim, şiir yazı, karikatür ve sloganlar sergilenmiştir.

İlçemiz Etik Komisyonu'nun anılan kararı doğrultusunda Kaymakamlığımız ile kamu kurum ve kuruluşları personeline yönelik olarak 'Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi' konusunda 28 Mayıs 2015 Perşembe günü 10:00 - 12:00 saatleri arasında Balıkesir Valiliği Mustafa Necatibey Toplantı Salonunda Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç Dr. Barış ŞENTUNA tarafından eğitim verilmiştir.

Etik Haftası etkinlikleri kapsamında; Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunun www.etik.gov.tr internet adresinden temin edilen afişler çoğaltılarak Kaymakamlığımız panolarına asılmıştır.

Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulunca yapılacak etkinliklerin İlçemizde duyurulması hususunda gerekli çalışmalar yapılmıştır.

Balıkesir Valiliği İl Yazı İşleri Müdürlüğünün 22/05/2015 tarihli ve 7078 sayılı 'Etik Günü ve Haftası' konulu yazısı Altıeylül Belediye Başkanlığına 24/05/2015 tarihli ve 1688 sayılı yazımız ile gönderilmiştir.

'Etik Günü' ve 'Etik Haftası' kapsamında komisyonumuzca alınan karar ve yapılan çalışmalara dair düzenlenen raporun Valilik Makamına sunulması kararlaştırılmıştır. 03/06/2015


Bayram GALE

Altıeylül Kaymakamı

Komisyon Başkanı

Hatice SÜZGÜN BOZ

Müzeyyen TARİKÇİ

İbrahim ÇELİK

İbrahim TÜREDİOĞLU

İlçe Yazı İşleri Müdürü

İlçe Nüfus Müdürü

İlçe Milli Eğitim Müdürü

İlçe Müftüsü