ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞINA

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun 7 inci maddesi ve Kanuna dayalı olarak çıkarılan, 01 Kasım 2007 tarihli ve 26687 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmeliğin 5 ve 6 ıncı maddelerine göre, aşağıda bilgileri yazılı bulunan işyerime 'Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi' düzenlenmesi hususunu arz ve talep ederim.

Yetkili İmza/Kaşe

İşyeri ve Sahibi Hakkında Bilgiler

İşyeri Sahibinin Adı Soyadı :

T.C Kimlik Numarası :

Vergi Kimlik Numarası :

İşyerinin Unvanı :

İşyerinin Sınıfı :

Faaliyet Konusu :

Telefon/Faks/E-posta :

İnternet Sitesi Adresi :

İşyerinin Adresi :

İşyerinin Ticaret Sicil Nosu :

İşyerinin İşletme Adresi :

İşyerinin Ticaret Unvanı :

Sorumlu Müdürün(Tüzel Kişi -şirket için zorunlu,Gerçek Kişiler için isteğe bağlı )

Adı Soyadı :

T.C Kimlik Numarası :

Telefon/Faks/E-posta :


EKLER

1-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı yada Belediyeden onaylı örneği

2-Ruhsat sahibinin/Sorumlu Müdürünün nüfus cüzdanı fotokopisi

3-Telekomünikasyon Kurumundan alınan IP sözleşmesi

4-TİB onaylı Filitre Programı Lisans Sözleşmesi