T.C.
ALTIEYLÜL KAYMAKAMLIĞI
2016 YILI ANA ÇALIŞMA PROGRAMI
SIRA
NO
Görevli
Birim
KAYMAKAMLIĞA AİT İŞLER OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK
1 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Ana Çalışma Programının hazırlanması X                      
2 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 24 Saat Çalışma Planının hazırlanması ve Afet İşleri Bürosuna Gönderilmesi X     X     X     X    
3 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Bilgi Edinme Başvuruları İçin Görevli Belirlenmesi ve Güncellenmesi X                      
4 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşiv Ayıklama ve İmha Komisyonu Oluşturulması İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik gereğince arşiv ayıklama ve imha komisyonunun oluşturulması X                      
5 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşiv Faaliyetleri İle İlgili Kaymakamlık Makamına Rapor Verilmesi (yıl sonu itibariyle) (İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetlerine İlişkin yönetmeliğin 9. madde (j) bendi gereğince)                       X
6 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşivlik Malzeme Ayrımının Yapılması İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Hizmetlerine İlişkin Yönetmeliğin 13 ve 22. maddeleri gereğince tespiti yapılan arşivlik malzemenin ayrım işleminin yapılması     X                  
7 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşiv İmhası Yapılması Kullanılmasına ve muhafazasına gerek olmayan arşivlik malzemenin Ayıklama ve İmha Komisyonu marifetiyle imhasının yapılması (Arşiv  Yönetmeliğinin 37. maddesi gereğince)     X                  
8 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşiv Denetimlerinin Yapılması (Makam Tarafından)       X                
9 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Av Komisyonu Toplantısı Av komisyonu toplantı davet yazısının yazılması ve toplantı tutanağının Orman ve Çevreden istenmesi   X                    
10 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Bilgi Edinme Müracaatları Bilgi edinme müracaatlarının Balıkesir İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bilgi edinme birimine ocak ayı sonuna kadar gönderilmesi X                      
11 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Boş Kadroların Doldurulması İçin Valilik Yazı İşleri Müdürlüğüne yazı yazılması  ve Talepte Bulunulması X           X          
12 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Brifing Raporlarının Hazırlanması X         X            
13 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Brifing Raporunun Gönderilmesi Brifing raporlarının Valilik İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmesi   X         X          
14 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Daire Denetim Programı yapılması, sonucunun Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi, ilgili kurumlara gönderilmesi ve sonucunun takip edilmesi   X X                  
15 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Demirbaş Eşya Düşümlerinin Yapılması             X          
16 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Demirbaş İçin Komisyon Oluşturulması                       X
17 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Demirbaş Sayımlarının Yapılması X                      
18 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Emniyet ve Asayiş Planları Emniyet ve Asayiş Planlarının Güncelleşmiş Birer Örneğinin Emniyet ve Jandarmadan İstenmesi X           X          
19 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Evrak Almaya Yetkili Personel  Evrak almaya yetkili personel isim ve imzalarının Aralık ayında kurumlardan yazı ile istenmesi ve listenin hazırlanması X                     X
20 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Geçici Personel Olurları geçici görevle çalışan personel için olur alınması X           X          
21 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hıfzısıhha Komisyon Toplantısı Hıfzısıhha Komisyon Toplantısı kararlarının İlçe Sağlık Müdürlüğünden istenmesi X X X X X X X X X X X X
22 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı Bina Tesis Amiri Görevlendirmesi X                      
23 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağının Bodrum ve Çevre Temizliği İle İlgili Bina Daire Amirinden Bilgi İsteme X X X X X X X X X X X X
24 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet Konağı Yangın Yönergesinin Ekiplerde Görevli Personelin Listesi ile Hükümet Konağı Yerleşim Planı Güncel Nüshaları İle Eğitime İlişkin Dokümanların Sivil Savunmadan İstenmesi X         X            
25 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü I. Altıaylık Hizmetiçi Eğitim Raporları I. Altı aylık hizmet içi eğitim raporlarının Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi             X          
26 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü I.Altıaylık Hizmetiçi Eğitim Programı I Altı aylık hizmet içi eğitim programının hazırlanması  ve Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi X                      
27 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü II. Altıaylık Hizmetiçi Eğitim Programı II. Altı aylık hizmet içi eğitim programının Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi             X          
28 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü II.Altıaylık Hizmetiçi Eğitim Raporları II. Altı aylık hizmet içi eğitim raporlarının Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesi X                      
29 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İl Dışı Görevler İçin Olur Alınması X                      
30 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İlçe Hükümet Konağı Yangın Yönergesinin İlçe Afet İşleri Bürosundan istenmesi X                      
31 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı Yapılması ve Sonucunun Valiliğe Bildirilmesi     X     X     X     X
32 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İtfaiye Hizmetleri Denetimi İtfaiye hizmetlerinin denetimine ilişkin yazı ve raporun İlçe Afet İşleri Bürosundan istenmesi            X            
33 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Jandarma ve Emniyet Tarafından Hazırlanan Emniyet ve Asayiş Planların Kaymakam Tarafından Denetlenmesi        X                
34 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakamlık İmza Yetkileri Yönergesinin Yenilenmesi (Gerektiğinde) X                      
35 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakamlıkça Tutulan Defterlerin Kapatılması X                      
36 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakamlık Teftiş Defteri ve Teftişe İlişkin Rapor ve Yazışmalar Dosyasının Kontrolü (Değişen Birim Amir ve Memurları Arasında Devri) (Gerektiğinde)  X X X X X X X X X X X X
37 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kullanılmayacak Duruma Gelmiş Bayraklarların 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan ilgili yönetmeliğin 6 maddesi gereğince Kaymakamlıktaki komisyon tarafından imha edilmesi ve tutanağın ilgili kuruma gönderilmesi X X X X X X X X X X X X
38 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Makam Tarafından Kamu Görevlilerinin Uymaları Gereken Kurallar ve Genel Prensipler İle İlgili Genelge Hazırlanması (Gerektiğinde) X                      
39 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Mesai Haricinde Evrak Almaya Yetkili Personelin Valilik İl Yazı İşleri Müdürlüğüne bildirilmesi X                      
40 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Mutemet Görevlendirmesi X                      
41 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Arasında Görev Bölümü X                      
42 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Maaşlarının Mal Müdürlüğüne Teslimi (rapor, terfi, ilaç v.b) X X X X X X X X X X X X
43 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personel Ödül İşleri (Makam emri ile) X X X X X X X X X X X X
44 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personelin Mesaiye Uyumunu İzleme X X X X X X X X X X X X
45 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Polis ve Jandarma Sorumluluk Bölgelerini Gösteren Protokolün Kaymakamlıkta Bulundurulması gerektiğinde X                      
46 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personele Daimi Giriş Kartı Verilmesi ve Yenilenmesi X X X X X X X X X X X X
47 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Teftiş Defterine Teftiş İle İlgili Gelen Emir ve Genelgelerin tarih ve sayıları ile özetlerinin defterin özel bölümüne işlenmesi ve imzalanması (Gerektiğinde)  X X X X X X X X X X X X
48 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Yangın Tüplerinin Kontrol Sonucu, Baca Temizlik Raporu ve Elektrik Tesisatı Kontrol Raporları Hakkında Malmüdürlüğü Milli Emlak Şefliğinden Bilgi İsteme X           X          
49 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Dilekçelerin izlenmesi ve süresinde cevap verilmesi X X X X X X X X X X X X
50 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Bildirgesinin Gönderilmesi İş ve İşlemlerinin Yapılması X X X X X X X X X X X X
51 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İşlemi Biten Evrakların Şef ve Müdürün Kontrolünden sonra tüm personelle birlikte kapatmalar yapılıp sdp ye işlenip dosyasına kaldırılma İşlemleri X X X X X X X X X X X X
52 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü İdari Para Cezaları (Dernekler ile ilgili İdari Para Cezaları tebliğleri) X X X X X X X X X X X X
53 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Seçim İş ve İşlemleri (Gerektiğinde) X X X X X X X X X X X X
54 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkililerinin Mali Yılbaşından Önce sayıştaya Bildirilmesi,  Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Değiştiğinde Bir Ay İçinde  sayıştaya Bildirilmesi (taşınır mal yönetmeliği madde 38) (809.99)                       X
55 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkililerinin Bildirilmesi (Gerektiğinde) X X X X X X X X X X X X
56 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Harcama Yetkilisi Değişikliğinin Bildirilmesi  1 (Bir) Ay İçinde Bildirilmesi (Gerektiğinde) (809.99)  harcama yetkilisi değişikliğin ayrıca malmüdürlüğüne bildirilip şifre alınması-kamu hesapları bilgi sistemi X X X X X X X X X X X X
57 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Etik Komisyonu Üye Değişikliğinin Valiliğe Bildirilmesi, yeni personelin etik sözleşmesinin düzenlenmesi ve kaymakamlıktaki dosyasına ve valilik il yazı işlerine gönderilmesi X X X X X X X X X X X X
58 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Personel değiştiğinde güncellenmesi gereken yazıların güncellenmesi X X X X X X X X X X X X
59 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kamu Hizmet Standardı hazırlanması ve güncellenmesi   X   X   X   X   X   X
60 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kaymakamlık Personeline Güvenlik Belgesi Verilmesi ve Güncellenmesi (Gerektiğinde)   X   X   X   X   X   X
61 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kadın ve Çocuklara Yönelik Şiddet Hareketleri, Töre ve Namus Cinayetlerinin Önlenmesinin izlenmesi X     X     X     X    
62 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Acil Durum Haberleşme Bilgilerinin güncel tutulması    X   X   X   X   X   X
63 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Arşiv ve depo sorumlusunun güncellenmesi (gerektiğinde)                       X
64 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Kadınların ve Kız Çocuklarının İnsan Hakları ( içişleri bakanlığı dış ilişkiler ve avrupa birliği dairesi başkanlığının 19/02/2010 tarih ve 2010/10 sayılı genelge) (15.6 ve 15.12.2010 tarihlerinde il mahalli idarelere gönderilecek.)           X           X
65 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Sığınak tespit ve kayıt işlemlerinin yapılması (belediyeden gelen sığınak formlarının)  X X X X X X X X X X X X
66 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Hükümet konağı ve resmi kurumlarda özürlülerin erişebilirliğine uygun hale getirme çalışması yapılması  X X X X X X X X X X X X
67 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Taşınır işlemlerinin yapılması, son kayıt olarak devir işleminin yapılması                       X
68 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü Bimer üzerinden yapılan başvurulara http://bimer.basbakanlik.gov.tr/ linki üzerinden işlem yapılması, bimer yetkilisi değiştiğinde il basına bildirilmesi X X X X X X X X X X X X
69 İlçe Yazı İşleri Müdürlüğü 24/01/2013 tarihinde yapılan İl İdare Şube Başkanları toplantısında alınan 13 nolu karar gereği yıllık faaliyet raporunun her yıl aralık ayının 15 'ine kadar Valilik Özel Kalme Müdürlüğüne gönderilmesi.(Özel Kalem Müdürlüğünün 10/12/2013 tarihli ve 15478 sayılı yazısı.                       X
70 İlçe Hukuk İşleri Şefliği 3091 Sayılı Kanun Eğitimi ocak ayının ilk haftası yapılması X                      
71 İlçe Hukuk İşleri Şefliği 4483 Sayılı Kanun Hakkında Eğitim ocak ayının üçüncü haftası yapılması X                      
72 İlçe Hukuk İşleri Şefliği Askerlik Şubesi Başkanının İdare Kurulu Toplantısına Katıldığı Durumlarda İmzasının Altına “….. Numaradan …… Numaraya Askerlik İle İlgili Kararların Görüşülmesine Katılmıştır. “ Şeklinde Şerh Düşülmesi X X X X X X X X X X X X
73 İlçe Hukuk İşleri Şefliği Bilirkişi Listelerinin Onaylanması Bilirkişi listelerinin idare kurulunun ocak ayının ilk toplantısında onaylanması X                      
74 İlçe Hukuk İşleri Şefliği Bilirkişi Tespit Yazışması Yapılması                       X
75 İlçe Hukuk İşleri Şefliği Gizli Harita Sayımları Gizli harita sayımlarının yapılması ve Valilik İl İdare Kurulu Müdürlüğüne gönderilmesi                       X
76 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İdare Kurulu Toplantı Günü Tespiti İdare Kurulu Toplantı günü tespitinin idare kurulunun ilk toplantısında ilk karar olarak alınması X                      
77 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İlçe Jandarma  ve Emniyet Müdürlüğünün Gözaltı İşlemleri İle İlgili Habersiz Denetiminin Yapılması X                      
78 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnsan Hakları Denetimi (Karakol Dent) Emniyet ve Jandarmadan gelen insan hakları denetimi (karakol denetimi) ile ilgili bilgilerin her ayın sonuna kadar Kaymakamlığımıza göndermeleri ve bir sonraki ayın 5’ine kadar Valilik İnsan Hakları Kuruluna gönderilmesi X X X X X X X X X X X X
79 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnsan Hakları İlçe Kurulu ve Raporun Gönderilmesi Her ay sonunda yapılan insan hakları ilçe kurul toplantı tutanaklarının ay sonuna kadar Valilik İnsan Hakları Kuruluna gönderilmesi X X X X X X X X X X X X
80 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnsan Haklarına Saygı İlçe İnsan Hakları Kurulu Tarafından Nezarethanelerin Ziyaret Edilmesi ve Raporda İşlenmesi (521)     X     X     X     X
81 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnsan Haklarına Saygı Emniyet ve Jandarmadan gelen nezarethane ve karakol denetim sonuçlarının ayın ilk haftası Valilik İnsan Hakları Kuruluna gönderilmesi X     X     X     X    
82 İlçe Hukuk İşleri Şefliği Dilekçelerin izlenmesi ve süresinde cevap verilmesi X X X X X X X X X X X X
83 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İdari Para Cezaları (Askerlik İdari Para Cezaları verilmesi ve dışarıdan gelenleri tebliğleri) X X X X X X X X X X X X
84 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnsan Hakları Kurulu Üye Değişikliklerinin Valilik İnsan Hakları Bürosuna Bildirilmesi X X X X X X X X X X X X
85 İlçe Hukuk İşleri Şefliği İnceleme Soruşturma İzleme Formu X X X X X X X X X X X X
86 İlçe Hukuk İşleri Şefliği 3091 kararlarının bilgisayardaki 3091 fihrist defterine işlenmesi X X X X X X X X X X X X
87 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Bilgi Talebi Belediye başkanlıklarından gelen bilgi talebi ile ilgili yazıların her ayın 10’una kadar Valilik Özel Kalem Müdürlüğüne gönderilmesi ceza alan personel yoksa yazı gönderilmeyecek X X X X X X X X X X X X
88 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kaçak Yapılaşma Takibi İçin Emniyet ve Jandarmadan Bilgi İsteme         X           X  
89 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kaçak ve Ruhsatsız Yapılaşma Kaçak ve ruhsatsız yapılaşma, belediyelerden haziran ve aralık aylarının 15'ine kadar gelecek, Valilik İl Mahalli İdareler Müdürlüğüne haziran ve aralık ayının son haftasında gönderilecek           X           X
90 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kamu İstihdamı  Belediyeden personel sayısına ait bilgiler 3-6-9-12 ayların sonuna kadar gelecek       X     X     X     X
91 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kamu İstihdamı  Belediyeden 3-6-9-12 ayların sonuna kadar personel sayısına ait gelen bilgiler 1-4-7-10 ayın 1’ine kadar Valilik Mahalli İdarelere gönderilecek  X     X     X     X    
92 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kitaplık Dokümantasyona Gelen Kitapların Deftere Düzenli Kaydedilmesi X X X X X X X X X X X X
93 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Toplu İnternet Sağlayıcılarına İzin Belgesi Verilmesi ve Denetimi Toplu internet sağlayıcılarına izin belgesi verilmesi ve denetimi ile ilgili Kaymakamlık Makamına ilgili ayın 25'ine kadar rapor verilmesi X X X X X X X X X X X X
94 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Turistik Tesis ve Pansiyonların Habersiz Denetimi Turistik tesis ve pansiyonların habersiz denetimine ilişkin raporlarının ilçe tarım müdürlüğünce makama sunulması X X X X X X X X X X X X
95 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Dilekçelerin izlenmesi ve süresinde cevap verilmesi X X X X X X X X X X X X
96 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Yerel Bilgi Projesi Güncellemesi (değiştiğinde personel güncellemesi yapılması) X           X          
97 İlçe Mahalli İdareler Şefliği İdari Para Cezaları (Belediye ve diğer  İdari Para Cezaları verilmesi ve dışarıdan gelenleri tebliğleri) X X X X X X X X X X X X
98 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Çevre İle İlgili İş ve İşlemler X X X X X X X X X X X X
99 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Kitaplık Dokümantasyon Sayım Komisyonu Oluşturulması Sayım Cetveli ve Tutanağı Düzenlenmesi-yıl sonlarında                       X
100 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Muhtarlık seçimlerinden sonra muhtar ve azaların yedekleri ile birlikte imza ve mühür örnekleri alınacak, imza ve mühür örnekleri nüfus ve tapu müdürlüğüne de gönderilecek, ayrıca e-içişleri sistemine girilmesi için hukuk işlerinden sorumlu personele teslim edilecek  X X X X X X X X X X X X
101 İlçe Mahalli İdareler Şefliği Muhtar ve azaların istifası nedeniyle yeniden görevlendirme yapıldığında yeni seçilenlerin imza örnekleri alınacak ve ilgili köy dosyasına takılacak, ayrıca  e-içişleri sistemine giriş yapılması için hukuk işlerinden sorumlu personele fotokopileri verilecek X X X X X X X X X X X X
102 İlçe Bilgi İşlem Şefliği Dilekçelerin izlenmesi ve süresinde cevap verilmesi X X X X X X X X X X X X
103 Özel Kalem  Kaymakamlık E-Postasının Her Gün Kontrol Edilmesi X X X X X X X X X X X X
104 Özel Kalem  Önemli gün ve haftalar takip edilerek, öncesinde konuyla ilgili Makama bilgi verilmesi X X X X X X X X X X X X
105 Özel Kalem  Kamu kurumları tarafından yapılan etkinliklerin kurumlar tarafından önceden kaymakamlığa bildirilmesi, etkinliklerin basın kuruluşlarına bildirilmesi X X X X X X X X X X X X